-Advertisement-

-Advertisement-

އެންޑީއޭގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ފަރުވާގެ ދޮގު ލިޔުން ވިއްކުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުން މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަންނަނީ

ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ (އެންޑީއޭ)ގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ފަރުވާގެ ދޮގު ލިޔުން ވިއްކުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު މެންދުރު ފަހު އެ ދެ މުވައްޒަފުން ހައްޔަރުކުރިކަމަށާއި އެއީ ދިވެހި ދެ ފިރިހެނުންކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުންގެ ބަޔަކު މި ވަގުތު ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދާއިރު، ފުލުހުން ބުނީ އެ ދެ މީހުން ހައްޔަރުކުރަން މިއަދު އެންޑީއޭއަށް ފުލުހުން ރެއިޑުކޮށް، އެ ތަން ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކީ ރާއްޖޭގައި ކަންބޮޑުވާ ހިސާބަށް ގޮސްފައި އޮތް ކަމަކަށް ވާއިރު މި ކަމަށް ވަނީ އެދެވޭ ހައްލެއް ނުލިބިފައެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ އިތުރުން މުސްކުޅި ފުރާގެ މީހުންވެސް ދަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ.

 

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-