‎ސަލްމާން ގެއަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
އަމިއްލަ ވަޒަނަށް ޣައްޒާގެ އުތުރަށް ދަތުރު ކުރި ފަލަސްތީނުގެ އާއިލާތަކަކަށް ޔަހޫދީ ބަޑިޖަހާ ޝަހީދުކޮއްލައިފި
ލަންކާގެ ދެކުނުން 179 ކިލޯގެ ހެރޮއިން އަތުލައިގެންފި
ހާލަތު ގޯސްވިޔަ ނުދިނުމަށް އިންޑިޔާއިން އީރާނަށް ގޮވާލައިފި
ސަލްމާން ޚާން ދިރިއުޅޭ ގެލެކްސީ އެޕާޓްމަންޓަށް ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި
އިޒްރޭލަށް ދިން ހަމަލާ: އިރާނާއެކު އިރާގާއި ޔަމަނުން ވެސް ބައިވެރިވި
އިރާނުން އިސްރާއީލަށްދޭ ހަމަލާގެ ރައްދުގައި ހަމަލާ ނުދޭނަން: އެމެރިކާ
ލޯކް ސަބާ އިންތިހާބުގައި ގޮނޑި ކާމިޔާބުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބޮތް: ބަތަލާ ކަންގަނާ
މެދުއިރުމަތީ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮއްފަ
އީރާނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ހަމަލާއެއް ދޭން ވައިގެ ސަރަހައްދު ހުޅުވާ ކޮންމެ ގައުމަކަށް ހަމަލާދޭނަން: އިރާން

-Advertisement-

-Advertisement-

ދައްކާނެ އިތުރު ލިޔުމެއް ނެތް!

-Advertisement-