ދިވެހި ގައުމިއްޔަތާ ބެހޭ ކޮލެޖެއް ވަރަށް އަވަހަށް އުފައްދަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ
ގިރާވަރުފަޅުން ދޫކޮށްފައިވާ ބައެއް ގޯތި ގުޅިފަޅަށް ބަދަލުކުރަން ދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
އިޒްރޭލަށް ދިން ހަމަލާ: އިރާނާއެކު އިރާގާއި ޔަމަނުން ވެސް ބައިވެރިވި
ކުރީގަ ފެނުނުހެން ސިޔާސީ ގޮތުން ދައްކާ ވާހަކައަކުން އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރާނެ: ރައީސް

-Advertisement-

-Advertisement-

ދައްކާނެ އިތުރު ލިޔުމެއް ނެތް!

-Advertisement-