-Advertisement-

-Advertisement-

ރޯދަ މަހު ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި

ނޮއްޓާ ކޮފީ / މާލެ ސިޓީ

ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހު ފިހާރަތަކާއި ކެޕޭ ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ގަޑިތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފިއެވެ.
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮއްފައިވާ ގަޑި ތަކަކީ:
ރަމަޟާން މަހުގައި
ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓު: ހަވީރު 5:30 އިން މެންދަމު 3:00 އަށް
ފިހާރަތައް: ފަތިހު 4:30 އިން މެންދަމު 3:00 އަށް

ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހު
ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓު: ފަތިހު 4:30 އިން މެންދަމު 3:00
ފިހާރަތައް: ފަތިހު 5:30 އިން މެންދަމު 1:00 އަށް

 

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-