-Advertisement-

-Advertisement-

މާފުށީގެ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާފުށި

މާފުށީގެ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ދެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފިއެވެ.

ފުލުހުން މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވި މެސެޖުގައި ބުނީ މާފުށީގައި މާރާމާރީއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ފަތިހު5:30 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެއީ34 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އަދި އޭނާއަށް މިހާރު ދަނީ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން ދާކަމަށެވެ.

މިހާރަކަށް އައިސް މިފަދައިން ހިނގާ މާރާމާރީތައް އިތުރުވެ އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނާ މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް ވަނީ ބޮޑެ ތަނުން އިތުރުވެފައެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-