-Advertisement-

-Advertisement-

ދައުލަތުގެ ހަރަދުގައި ހިލޭ ހައްޖަށް ފޮނުވާ 50 މީހުން ހޮވައިފި

އްޖަށް ފޮނުވާ މީހުންގެ ގުރުނެގުމުގެ ތެރެއިން /ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ދައުލަތުގެ ހަރަދުގައި ހިލޭ ހައްޖަށް ފޮނުވާ 50 މީހުން ގުރުއަތުލައި ހޮވައިފިއެވެ.

މުދަލު ޒަކާތް ހައްގުވާ ފަގީރުންގެ ލިސްޓަށް ބަލައިގެން ހިލޭ ހައްޖަށް ފޮނުވާ މީހުންގެ ގުރުއަތު ނަގާފައިވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މި ލިސްޓުގައި ހިމެނުނީ 1444 ވަނަ އަހަރު މުދަލު ޒަކާތް ހައްގުވާ ފަގީރުންގެ ލިސްޓުގައި ތިބި 982 މީހުންގެ ތެރެއިން 50 އަހަރާއި 69 އަހަރާ ދެމެދުގެ, ފަރުޟު ހައްޖުވެފައިނުވާ 667 މީހުން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މި ގުރުއަތުލުން ނަގާފައިވަނީ އެންމެންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ލިސްޓުގައި ތިބި 667 މީހުންގެ އައިޑީކާޑު ނަންބަރު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ގުރުއަތުން ހޮވުނު 50 މީހުންނަކީ:

 1. A067530
 2. A006510
 3. A003619
 4. A003034
 5. A069832
 6. A082564
 7. A118905
 8. A071155
 9. A052430
 10. A027310
 11. A105838
 12. A125955
 13. A156345
 14. A008158
 15. A278483
 16. A060702
 17. A139798
 18. A271712
 19. A283949
 20. A118916
 21. A292833
 22. A116656
 23. A289336
 24. A117020
 25. A119161
 26. A081275
 27. A117424
 28. A009872
 29. A082897
 30. A001962
 31. A137319
 32. A347391
 33. A066020
 34. A008183
 35. A258600
 36. A134554
 37. A312825
 38. A254778
 39. A047491
 40. A201749
 41. A099105
 42. A015607
 43. A006628
 44. A007529
 45. A041525
 46. A006900
 47. A004951
 48. A110356
 49. A265765
 50. A013779 އެވެ.

އެއްވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ހައްޖުގައި ބައިވެރިނުވެވޭ ހާލަތެއް މީހަކަށް ދިމާވެދާނެތީ އިތުރު މީހުންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން 50 މީހުންގެ އިތުރުން 10 މީހުން ވަނީ ގުރުއަތުން ނަގައިފައެވެ.

މިނިސްޓްރީއިން ބުނީ އެ 50 މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކަށް ހައްޖުގައި ބައިވެރިނުވެވޭ ނަމަ، އެ ފުރުސަތު ދޭނީ ގުރުއަތުން ހޮވި އިތުރު 10 މީހުންގެ ލިސްޓު ތަރުތީބުން ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ހޮވުނު 10 މީހުންނަކީ:

 1. A021372
 2. A001589
 3. A005593
 4. A301106
 5. A097043
 6. A097030
 7. A018275
 8. A080266
 9. A137322
 10. A038697 އެވެ.

މި ވެރިކަމުގައި 1،000 މީހުން ހިލޭ ހައްޖަށް ފޮނުވުމަކީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވައުދުފުޅެކެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-