-Advertisement-

-Advertisement-

ހަނދު ފެނުމާ ގުޅިގެން މާދަމާއަކީ ރޯދަ ކަމުގައި އިއުލާނުކޮށްފި

ހަނދު ސާބިުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ހަނދު ފެނުމާ ގުޅިގެން މާދަމާއަކީ ރޯދަ ކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ރޯދަ މަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރަން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއަށްފަހު އިއްވެވި ހަނދާ ބެހޭ ގަރާރުގައި މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މާދަމާ ކަމަށާއި ރޯދަމަހު އަޅުކަން ތައް ކުރުމަށް އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ސައުދިއަރަބިއްޔާއަށްވެސް ވަނީ ހަނދު ފެނިފައެވެ. މިކަން ސައުދީ ސަރުކާރުން ވަނީ މިރޭ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. މިއާއެކު ސައުދީއަށްވެސް ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މާޗު11 ވާ ހޯމަދުވަހެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-