-Advertisement-

-Advertisement-

ގޮވާމުގެ ޒަކާތް މިއަދު ބަހަން ފަށަނީ

ހައިވޭގައި ދުއްވާފައިދާ ޕިކަޕަކާއި ސައިކަލެއް

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޒަކާތަށް ގޮވާމުން ލިބުނު ތަކެތި ބެހުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޒަކާތު ހައުސް އިން ބުނެފި އެވެ

އެފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެތަކެތި ބެހުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދާއި މާދަމާ ކުރިއަށް ދާނީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި އެވެ. ތަކެތި ބެހުން މިއަދުކުރިއަށް ދާނީ މެންދުރު 11:00 އިން ހަވީރު 16:00 އަދި ރޭގަނޑު 20:30 އިން 22:30 އަށެވެ. މާދަމާ ތަކެތި ބެހުން ކުރިއަށް ދާނީ ހެނދުނު 11:00 އިން 15:30 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 20:30 އިން 22:30 އަށެވެ.

ޒަކާތު ހައުސް އިން ބުނީ ތަކެތި ބަހާނީ މާލޭގެ ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށް ކަމަށެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-