-Advertisement-

-Advertisement-

ޝައްވާލް މަހުގެ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި އިއުލާން ކޮއްފި

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޝައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަޑި އިއުލާން ކޮއްފިއެވެ.

ޝައްވާލް މަހުގެ ސުންނަތް ހަ ރޯމަ ހިފުމަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަ ވެގެންވާ ރޯދަ އަކަށްވުމުން ގިނަ ބަޔަކު މި ދުވަސް ތަކުގައި ވެސް ރޯދަ ހިފައެވެ.

އެކަމަށް ރިޔާއަށްކޮށް 2022 ވަނަ އަހަރު ރައީސް އޮފީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިތަކާއި އެއްގޮތައް ރަސްމީ ގަޑި މި އަހަރުވެސް ހެނދުނު 9:00 ން މެންދުރު 1:00 އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-