-Advertisement-

-Advertisement-

އަނެއްކާ ވެސް މޫސުން ގޯސްވެ ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

މާލެއަށް މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަނީ ފެން ބޮޑުވެފައި.. ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / ނިއުސްލެބް

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސް ވާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އޮދާރާ (މެޓް) އިން ލަފާކޮށްފިއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން 13 އަތޮޅަކަށް މޫސުން ގޯސް ވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ވައިޓް އެލާޓު ނެރެފައިވާއިރު، އެލާޓު ނެރެފައި ވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ވ. އަތޮޅުގެރަށްތަކާއި ހަމައަށެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު 10:00 އިން ހަވީރު 16:00އާ ހަމައަށް އެލާޓު ނެރެފައިވާއިރު އެވަގުތުތަކުގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާ ކޮށްފައެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-