-Advertisement-

-Advertisement-

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް އަނެއްކާވެސް ރީދޫ ސަމާލު ނެރެފި

ކަނޑު ގަދަ ދުވަހެއްގައި ދަތުރުކުރަމުންދާ ލޯންޗެއް

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް ބަލައި މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން އަނެއްކާވެސް ރީދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް  – މެޓް އޮފީސުން ގުގުރުމާއި އެކު ވައްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް ބަލައި މ. އަތޮޅުން ގދ. އަތޮޅާއި ހަމައަށް ރީދޫ ސަމާލް މިއަދު ހެދުނު 11 އިން ހަވީރު 5 އަށް ވަނީ ނެރެފައިއެވެ.

ރީދޫ ސަމާލް ނެރެފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ކަނޑު ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވާން މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮއްފައެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-