-Advertisement-

-Advertisement-

ފުވައްމުލަކު އުތުރަށް ވާދަ ކުރާ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް ޝަރަފުއްދީނަށް އެމްޑީޕީ އިން ތާއީދު ކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ފައްޔާޒް ވާހަކަ ދައްކަނީ. ފޮޓޯ؛ ނިއުސް ލެބް

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާއަށް ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ޝަރަފުއްދީނަށް ތައީދު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ފުވައްމުލަކު އުތުރަށް ވާދަ ކުރާ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް ޝަރަފުއްދީނަށް އެމްޑީޕީ އިން ތާއީދު ކުރިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ އެޕާރޓީގެ ވެބްސައިޓްގައިއެވެ.

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން އަދި ޕާޓީއަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތް ތަކުން ޝަރަފުއްދީނަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް އެޕާޓީގެ ފަރާތުން އެދިފައިވެއެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-