-Advertisement-

-Advertisement-

މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ކަނޑު ގަދަ ދުވަހެއްގައި ދަތުރު ކުރަނީ

މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ނ. އަތޮޅުން ގއ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށެވެ. އެ ސަރަހައްދަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ މިރޭ 12 ޖެހުމާ ހަމައަށެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ އެލާޓް ނެރެފައިވާ ވަގުތުގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ދަތުރު ފަތުރު ކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމާ ދޭތެރޭ ހާއްސަކޮށް ސަމާލުވުމަށް މެޓު އޮފީހުން ވަނީ އިލްތިމާޒް ކޮށްފައެވެ.. މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވަނީ މޫސުން ގޯސްވެފައެވެ. އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް މެޓުން ދަނީ އެލާޓްތައް ނެރެމުންނެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-