-Advertisement-

-Advertisement-

އިންޑިއާއިން ދޫނި ރޯގާގެ ކޭސްތަކެއް ފެނި އެލާޓް ނެރެފި

އިންޑިއާއިން ދޫނި ރޯގާގެ ކޭސްތަކެއް ފެނި އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

މި އެލާޓު ނެރެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓުގައެވެ. ދޫނި ރޯގާގެ ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިފައިވާ ކަމަށާއި ކެރެލާގެ ޑިސްޓްރިކްޓްތައް ކަމަށްވާ ކަރްނާޓަކާއި މަންގަލޫރު ހައި އެލާޓަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކެރެލާގެ ގިނަ ސަރަހައްދު ތަކުން ކޭސްތައް ފެނުމާ އެކު ދޫނި ރޯގާ ފެތުރެން މެދުވެރިވާ ހުރިހާ ކަންކަމެއް ގާތުން ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ދިރޭ ދޫނި އާންމު ދަތުރުފަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކުގައި އުފުލުން ވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

ދޫނި ރޯގާ ފެތުރޭ ސަރަހައްދުތަކުގެ އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ އިތުރުން ބަލި ފެނިއްޖެ ނަމަ އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ހާއްސަ ސްކުރީނުތަކެއް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ފަށާފައި ކަމަށް އިންޑިއާގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-