-Advertisement-

-Advertisement-

ދީނަށް ފުރަސާރަ ކުރި މީހެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ފުލުހުންގެ އިދާރާ – ފޮޓޯ: މިހާރު

މީސް މީޑިޔާގައި ކަލަކު ކަމަށް ދައުވާކޮށް ދީނަށް ފުރަސާރަ ކުރަމުން ގެންދާ މީހެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

މި މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައިވަނީ، ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި މި މީހާ އޭނާއަކީ ކަލަކު ކަމަށް ދައުވާކޮސް އަދިވެސް ދީނީ އެކި ޝިޢާރުތަކަށް ކުޑާމީސްވާގިތަށް މީށް މީޑިޔާގެ މަންސަތަކުގައ ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓްތަކެއް ހިއްސާކޮށް އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްއެކްސްގައި އާންމު ފަރާތަކުން ކުރި ޕޯސްޓަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެ ޕޯސްޓާ ގުޅުވައި ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ އެ ލިޔުން ހިއްސާކުރި މީހާއާއި އެ އެކައުންޓުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުތަކުގެ މައްސަލައިގައި ސީރިއަސް ތަހުގީގެއް ފަށައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އެކި ފަހަރުމަތިން މީސް މީޑިޔާގައި ދީނަށޤ ފުރައްސާރަކަށް އެކި ހަރަކާތްތައް މީހުން ހިންގައި ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްފައި ވާއިރު، އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތެއްގައި ބެލިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-