-Advertisement-

-Advertisement-

ރައީސް އިބްރާމިހް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ މަރުހަބާ އާ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުއަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 7 ވަނަ ރައީސް އިބްރާމިހް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޑރ. މުއިއްޒުއަށް މަރުހަބާ ދަންވައިފި. ރައީސް ކުރެއްވި އެކްސްގެ ޕޯސްޓެއްގައި ޑރ. މުއިއްޒުއަށް އިހްލާސްތެރި ޝުކުރުދަނަވާ ކަމަށާއި, ކުރިޔަށް އޮތް ދައުރުގައި ކާމިޔާބީއަށް އެދިވަޑައިގަނަވާފައިވެއެވެ.

30 ސެޕްޓެންބަރ ގައި އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ނާކާމިޔާބެވެ ވަޑައިގެންނެވެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފާހަގަ ކޮއްލެވުނީ ބާރުތައް ބަދަލުވުމުގެ ކަންތަކުގައި ވަރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވި ރައީސެއްކަމުގައިއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ހުވާކުރައްވާ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެފައިއެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދުވެސް މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނަވާފައިވެއެވެ.

 

 

 

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-