-Advertisement-

-Advertisement-

ބްރޭކިން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރަކަށް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ

Breaking News

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުއިއްޒާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ނައިބު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވާ ރިޔާސީ ދައުރު ފެއްޓެވުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރަކަށް 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

 

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ…

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-