-Advertisement-

-Advertisement-

އައްޑޫ ސީޓީއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ފުލުހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

Breaking News

އައްޑޫ ސިޓީ ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގް އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓްގައި ޑިއުޓީ ކުރާ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބުލަރީ ފުލުހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ރޭ މެންދަމު 1:40 ހާއިރު ހިތަދޫ ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުން ފެނިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ. އަދި 22 އަހަރުގެ މި ފިރިހެން މީހާ އައްޑޫ އިކުޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރުވެސް ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލް އިން ފުލުހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މި ފުލުސް މީހާއަކީ ރޭގެ އިޝާނަމާދަށް ދިޔަގޮތަށް ގެޔަށްނާންނާތީ ޚަބަރެއް ނުވެގެން ފުލުހުން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހެކެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-