-Advertisement-

-Advertisement-

ބްރޭކިން: ރައީސް ޔާމީންގެ އާ ޕާޓީގެ ނަން މިރޭ ހާމަކުރައްވަނީ

Breaking News

ރައީސް ޔާމީން އުފައްދަވާ އާ ފަޓީގެ ނަމާއި, ލޯގޯ އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓުތައް މިރޭ ހާމަ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން އާއި އެކު އާ ޕާޓީ ހެއްދެވުމުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަލީހު ވިދާޅުވީ މިރޭ 9:40 ގައި މިކަން ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ…

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-