-Advertisement-

-Advertisement-

އެމިޑޯން ސަސްޕެންޝަން ނަމަކަށް ކިޔާ ބޭހެއް އެތެރެކުރުމާއި ބޭނުންކުރުން މަނާ ކޮށްފި

ސިއްހީ ވުޒާރާގެ އޮފީސް

ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ބޭހެއް ކަމަށްވާ “އެމުޑޯން ސަނސްޕެންން”  ގައި ޑައިއީތައިލިން ގްލައިކޯލް އަދި އިތައިލީން ގްލައިކޯލް ހިމެނޭ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޭސް ރެގިއުލޭޓް ކުރާ އޮތޯރިޓީއިން އެންގުމާއި ގުޅިގެން މިއަދުން ފެށިގެން މިބޭހުގެ އެއްވެސް ބެޗެއް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ، ވިއްކައި އަދި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށް އަންގައި މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ އިން މިއަދު ވަނީ އިއުލާނެއް ނެރިފައިއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ބޭސް ސިޓީ އަކަށް ވެސް މިބޭސް އިމްޕޯރޓް ކުރުމަކީ ވެސް މަނާ ކަމެއް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-