-Advertisement-

-Advertisement-

ވިހާފައި ކުއްޖާ އެއްލާލި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

އދ.ދިގުރަށް- ފޮޓޯ: ސަން އޮންލައިން

ކުއްޖާ އެއްލާލުމަށް ފަހު އިއްޔެ ހެނދުނު މާލެ އައިސް، އިއްޔެ ހަވީރު ފުރަން އޮތް ފްލައިޓަކުން ލަންކާއަށް ދިއުމަށް އެއާޕޯޓަށް ގޮސް ހުއްޓާ ހައްޔަރުކުރި 30 އަހަރުގެ ލަންކާ އަންހެނެކެވެ. އެއަންހެން މީހާ ވަނީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިއެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި އެ މީހާއަށް ކުރަނީ ގަސްތުގައި ކުޑަކުއްޖަކު މެރިކަމުގެ ތުހުމަތެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-