-Advertisement-

-Advertisement-

މި އަހަރު 50 ނިކަމެތިން ހިލޭ ހައްޖަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި

ފޮޓޯ: ސަން އޮންލައިން

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1،000 ނިކަމެތިން ހިލޭ ހައްޖަށް ފޮނުވުމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދާ އެއްގޮތަށް، މި އަހަރު 50 މީހަކު ހިލޭ ހައްޖަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

ހައްޖަށް ފޮނުވުމުގެ ވައުދުގެ ރައީސް ވެވަޑައިގަތީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ކެމްޕެއިނަށް މ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މ.މުލަކުށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މި ވައުދާ ގުޅޭ ތަފްސީލްތައް ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، މި އަހަރު މިކަން ފަށައިގަންނާނީ 50 މީހުންނަށް ފުރުސަތު ދެމުން ކަމަށާއި އެކި އަހަރު އެކި އަދަދަށް މީހުން ހައްޖަށް ފޮނުވައި 1،000 މީހުން ހަމަކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން މީހުން ހައްޖަށް ފޮނުވުމުގައި އަމަލުކުރާނީ، ގައުމުގެ ފަގީރުންގެ ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން، ކަނޑައެޅޭ އުސޫލެއްގެ މަތިން ކަމަށާއި މި އުސޫލު ގެޒެޓުކުރާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ލިބޭ 1،000 ހައްޖު ކޯޓާގެ އިތުރަށް 1،000 ކޯޓާ ހަމަޖެއްސުމާއި ހައްޖާއި އުމްރާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަކީ ވެސް އާ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވައުދެކެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-