-Advertisement-

-Advertisement-

ރައީސް، ގާސިމާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު، ގާސިމް މީޑިއާ އަށް ވިދާޅުވީ، ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ދެންނެވި ކަމަށެވެ.

އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަދި މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދާއި އެމްއެންޕީގެ ލީޑަރު އަދި ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމާ ވެސް ރައީސް މުއިއްޒު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. މިއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކާ ރައީސް ބައްދަލް ކުރައްވާ ސަބަބެއް އަދި ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-