-Advertisement-

-Advertisement-

ފޮޓޯ: ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި މާލެ ފެނު އަޑީގައި

މާލެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ފެންބޮޑުވެ ދުއްވާ އެއްޗެއްސަށާއި އާންމުންނަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާއި އުނދަގޫތަށް ދަނީ ކުރިމަތިވަމުން. އިރުވައި މޫސުން ފަށާތީ މި ކުރާ ވިއްސާރައިގައި މެޓް އޮފީހުން ވަނީ މިއަދު މެންދުރު 1:30 އާ ހަމަޔަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފައި. ރޭއްސުރެ ވެހެމުންދާ ވާރޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކުގައިވެސް ވަނީ ފެންބޮޑުވެފައި.

-Advertisement-

-Advertisement-