-Advertisement-

-Advertisement-

‎ޗުއްޓީއަށްފަހު ދެވަނަ ޓާމުގެ ކިޔެމުން މާދަމާ ފަށަނީ

ފޮޓޯ؛ ސަން އޮންލައިން

ޗުއްޓީއަކަށްފަހު ދިރާސީ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމްގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ފުރަތަމަ ޓާމުގެ 93 ދުވަހަށްފަހު ދަރިވަރުން ޗުއްޓީއަށް ދިޔައީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މާދަމަ ދެވަނަ ޓާމުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށްހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ދެވަނަ ޓާމުގައި 108 ދުވަހު ކިޔަވައި ދޭނެއެވެ.

ޗުއްޓީއަށްފަހު ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، ފުލުހުން ވެސް އަންނަނީ އެކަމަށް ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުންސްކޫލްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-