-Advertisement-

-Advertisement-

‎ވިސާމު ދެން މަޖިލީހަށް ވާދަ ނުކުރައްވާނެ

އެމެޕީ ވިސާމް. ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ގެލެރީ

މިއަހަރު ބޭއްވަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރައްވާނެކަމަށް ލ. ގަމު ދާއިރާގެ އެމްޑިޕީގެ މެމްބަރު، މުހައްމަދު ވިސާމްވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވިސާމު މިހެން ވިދާޅުވީ  މީސްމީޑިއާގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި މެމްބަރު ކަމުގައި ހުންނަވައިގެން އޭނާ ތަމްސީލު ކުރައްވާ ދާއިރާއަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތުދެއްވިކަމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރެއްވުމަށްފަހުއެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-