-Advertisement-

-Advertisement-

‎ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގައި އިތުރު ލިފްޓް ހަރުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް، މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ފޭސް 2 ގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: އާޒިމާ ޝުކޫރް ފޭސްބުކް ޕޭޖް

ހުޅުމާލެ 2 ގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކޮންމެ ޓަވަރަކަށް އިތުރު ދެ ލިފްޓު ހަރުކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް، މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރައީސްޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވީ މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ ކެމްޕެއިނަށްހިޔާ ފްލެޓުތައް ހުންނަ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އެވެ. މިއީ އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕެއިންގައި ކުރެއްވި ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ.

ވަރަށް އަވަސް މުއްދަތެއްގައި އެ މަސައްކަތް ނިންމާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފަހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-