-Advertisement-

-Advertisement-

ތިމާވެށީގެ އެކްޓިވިސްޓް ގްރެޓާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ތިމާވެށީގެ އެކްޓިވިސްޓް ގްރެޓާ

ނޯބެލް ސުހްލައިގެ އިނާމަށް ވެސް ނޮމިނޭޓްވި ސްވިޑްންގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން ތިމާވެށީގެ އެކްޓިވިސްޓް ގްރެޓާ ތަމްބާގް ނެދަލޭންޑްސްގެ މުޒާހަރެއްގެ ތެރެއިންހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

އޭނަ އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފޮސިލް ފިއުލް އަށް ސަބްސިޑީ ދިނުމާ ދެކޮޅަށް ދަހޭގްގައި އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އިތުރު  ބަޔަކު ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިރު، މުޒާހަރާ ރޫޅާ ލުމަށް ފުލުހުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެ އެވެ.

ގްރެޓާ، 21، ހައްޔަރުކުރި އިރު އޭނަ އަކީ މުޒާހަރާ ލީޑްކުރުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުނު އެކެކެވެ. މި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވިންސްޓޮޕް ފޮސިލް ފިއުލްފަދައިބާރާތްތައް ލިޔެފައިވާ ބެނާތައް ގެންގުޅުނެވެ.

ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކާ މެދު އަޑު އުފުލައިގެން މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ގްރެޓާ ހޯދާފައިވަނީ އުމުރުން 15 ގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނަ ވެފައި ވަނީ ކްލައިމެޓްޗޭންޖް ނުވަތަ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އެކަކަށެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-