-Advertisement-

-Advertisement-

ބްރޭކިން: އޭޑީކޭ ކައިރީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

އޭޑީކޭ ކައިރީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި /ފޮޓޯ: އިޔާން - ނިއުސްލެބް

އޭޑީކޭ ކައިރީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންނާއި ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމުން މިހާރު ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ފަތަހަ ސްޓާ ކައިރީގައި ހުރި ގޯޅި ގަނޑެއް ތެރޭ ހުރި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެއެއްގައެވެ. އަދި މިހާރު ވަނީ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ……..

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-