-Advertisement-

-Advertisement-

މާރޗް 17 އިން ފެށިގެން ހާއްސަ ފެއާރ އެއްގައި އެތެރޭގެ މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ: މޯލްޑިވިއަން

ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މޯލްޑިވިއަންއިން ރާއްޖެ އެތެރޭގެ މަންޒިލްތަކުގެ ހާއްސަ ފެއަރތަކެއް ތާއާރަފްކޮއްފިއެވެ.

މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި މަހު 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ފެއަރތަކުގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓްތައް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މި ފިއާރ ތަކަކީ (ކޮޅަކަށް):

 • ކާޑެއްދޫ – މާލެ: 1,333 ރުފިޔާ
 • ގަން – މާލެ: 1,222 ރުފިޔާ
 • ފުވައްމުލައް – މާލެ: 1,155 ރުފިޔާ
 • މާވާރުލު – މާލެ: 1,133 ރުފިޔާ
 • ފަރެސްމާތޮޑާ – މާލެ: 1,133 ރުފިޔާ
 • ކޫއްޑޫ- މާލެ: 1,111 ރުފިޔާ
 • ކުޅުދުއްފުށި – މާލެ: 1,111 ރުފިޔާ
 • ހަނިމާދޫ – މާލެ: 1,111 ރުފިޔާ
 • ތިމަރަފުށި – މާލެ: 1,111 ރުފިޔާ
 • ކައްދޫ – މާލެ: 1,055 ރުފިޔާ
 • ފުނަދޫ – މާލެ: 1,055 ރުފިޔާ
 • މާފަރު – މާލެ: 999 ރުފިޔާ
 • އިފުރު – މާލެ: 999 ރުފިޔާ

17 މާރޗްއިން ފެށިގެން މި އަގުގައި ޓިކެޓް ލިބެން ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށްގެންދަނީ ކިހާ މުއްތަދަކަން މޯލްޑިވިއަންއިން ހާމަކޮއްފައިނުވެއެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-