-Advertisement-

-Advertisement-

މާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އަންހެން މީހާ ފެނިއްޖެ

ފުލުހުން ހޯދަމުން ދިޔަ ގއ. ދާންދޫ/ ނޫވިލާ، ޝަޒިއްޔާ އިބްރާހިމް

މާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އަންހެން މީހާ ފެނިއްޖެ ކަމަށާއި އޭނާހ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ޕޮލިހުން ބުނެފިއެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔައީ ގއ. ދާންދޫ/ ނޫވިލާ، ޝަޒިއްޔާ އިބްރާހިމް، 44އ. އެވެ. އޭނާ އާއިލާއަށް ހަބަރެއް ނުވެ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:55 ހާއިރެވެ.

އާއިލާއާއި ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ ގެއްލިގެން އާއިލާއިން ރިޕޯޓް ކުރީ އޭނާގެ ފޯނަށް ނުގުޅޭތާ ތިން ހަފުތާ އަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެސް ވެފައިވާތީކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޝަޒިއްޔާ ރޭ 11:10 އެހާކަންހާއިރު މާލެއިން ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-