-Advertisement-

-Advertisement-

މަހިބަދޫގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މާފަރުފަޅު ހަމަޖައްސައިފި

މަހިބަދޫ – ފޮޓޯ: މަހިބަދޫ ކައުންސިލް ފޭސްބުކް

އދ. މަހިބަދޫގެ އިހުތިސާސްގެ ތެރޭގައި އެ އަތޮޅު މާފަރުފަޅު ހިމަނައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ނެރުނު ގަރާރައްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާފަރުފަޅަކީ އެ އަތޮޅުގެ މަހިބަދޫގެ ބައެއް ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގަސްދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން “ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް ކަނޑައެޅުން” އަށް އިސްލާހު ގެނެސް، މާފަރުފަޅަކީ އެ އަތޮޅުގެ މަހިބަދޫގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާ ކަމަށެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-