-Advertisement-

-Advertisement-

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ގެ އެމްޑީއަކަށް ޝިއުރީ އައްޔަންކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރސީ ގެ އެމްޑީއަކަށް އައްޔަން ކުރި ޝިއުރީ

އެމްއެމްޕީއާރސީ ގެ އެމްޑީ ކަމުގެ މަޤާމަށް އިބްރާހީމް ޝިއުރީ ޕީސީބީ ބޯޑުން އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރސީގެ އެމްޑީ ކަމުގެ މަޤާމް ހުސްވެފައިވަނީ އެ މަޤާމް އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެވި ތިމަތު ތައުފީގު (ކުޑީ) އެ މަގާމުން ވަކިކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ކުޑީ އެ މަޤަމުން ވަކި ކުރުމުގެ ކުރިން އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާޕާސަން އައިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހް އާއި ބޯޑު މެންބަރު ރާފިލް މުހައްމަދުވެސް ވަނީ އެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފައެވެ.

އިތުރު ތަފްޞީލް އަންނަނީ…

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-