-Advertisement-

-Advertisement-

މާލެއިން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

މާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ ކުއްޖާ

އާއިލާއަށް ޚަބަރެއް ނުވެގެން މާލެއިން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަނީ މ. އެނބޫމާގެއާގެ އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ޚަދީޖާ ޔަލްވީ ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމަށާއި ޔަލްވީ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު، ކަމަށް އާއިލާއިން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތުދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން ޔަލްވީގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން 3322111 އަށް ނުވަތަ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ 9790163 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން އެދިފައިވެއެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-