-Advertisement-

-Advertisement-

ފުވައްމުލަކުން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޒުވާނާ ފެނިއްޖެ

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިގުވާޑޫ، އެފްރޯގެ، އަޙްމަދު އިޔާޒް ވަސީމް. ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާއިލާއަށް ޚަބަރެއް ނުވެގެން ފުވައްމުލަކުން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ޒުވާނާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ޏ ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު / އެފްރޯ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ އަޙްމަދު އިޔާޝް ވަސީމް ފެނިފައިވަނީ، ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަތާ 10 ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

އޭނާ ފެނުން އިރު ޙަލު ރަނގަޅުކަމުގައިވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި ފާއިތުވި މަސްތެރޭގައި 4 މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާނު ކުރި އިރު އޭގެ ތެރޭގައި 2 ކުޑަ ކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-