-Advertisement-

-Advertisement-

އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ޒިޔާދު

އެމްޓީސީސީ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ޒިޔާދު

އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ ޒިޔާދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޒިޔާދު ތައުލީމް ހާސިލް ކުރައްވާފައިވަނީ ބަހްރެއިންގައި އިންޖިނިއަރިން މެނޭޖްމަންޓުގެ ދާއިރާއިންނެވެ. ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކި ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާއިރު މީގެ އިތުރުން އެބޭފުޅާ ވަނީ ހައުސިން ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ އިންޖިނިއަރުކަމުގެ އުތުރުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވެވިއެވެ..

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކާއި ދުރު ރާސްތާ ތަސައްވަރުތަކަށް، ހާއްސަކޮށް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ރައީސްގެ ލަފާފުޅާ އެއްގޮތަށް އެބޭފުޅާއަށް ކުރެއްވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޒިޔާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-