-Advertisement-

-Advertisement-

އަނަންތު އަންބާނީގެ ކައިވެނި ހަފްލާ ލަންޑަނުގައި

އަންންތު އަމްބާނީ އަދި ރާދިކާ މާޗަންޓްގެ .

އޭޝިއާގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ މުއްސަނދި މަހުޖަހު މުކޭޝް އަމްބާނީގެ ދަރި އަނަންތް އަމްބާނީ ގެ ކައިވެނި ހަފްލާ ލަންޑަނުގައި ބާއްވާގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އުމުރުން 28 އަހަރުގެ އަނަންތު ކައިވެނި ކުރަނީ އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ރަދިކާ މާޗަންޓް ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެނަކާއެވެ.

ރާދިކާއަކީ އެންކޯރް ހެލްތުކެއާގެ ބާނީން ކަމަށް ވާ ވިރެން އާއި ޝައިއިލާ މާޗަންޓުގެ ދަރިއެކެވެ.

ރަދިކާ އަކީ އެ ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރެކެވެ. ބޮލީވުޑް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި ދެމީހުންގެ އެންގޭޖްމަންޓް ހަފްލާ ދުބާއީގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ކައިވެނި ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ލަންޑަނުގައެވެ.

ކައިވެނި ހަފްލާގައި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިންނާއި ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީން ބައިވެރިވާނެއެވެ.

އަނަންތް އަމްބާނީ ގެ ކައިވެނީގެ އެންމެ ހާއްސައެއް ރަސްމިއްޔާތުގައި އޭނާފަދަ ބިލިއަނަރުން ކަމަށް ވާ ޒަކަބާގް އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ޕްރިސިލާ ޗޭން އާއި ބިލްގޭޓްސް ބައިވެރި ވެފައިވާއިރު، އެމީހުންނާއެކު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިހާނާވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިހަފްލާގައި ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ތަރން ބައިވެރި ވެފައިވެއެވެ.

އަންނަ ޖުލައި މަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ އެ ކައިވެނީގެ އެކި ހަފުލާތައް ވަނީ މީގެ މަހެއްހާދުވަސްކުރިން ފަށާފައެވެ. ދުނިޔޭގެ 9 ވަނަ އަށް އެންމެ މުއްސަނދި އަދި އޭޝިއާގެ އެންމެ މުއްސަނދި އަމްބާނީގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 83.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހިމެނެއެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-